LINK - Szkoła Językowa

Szkoła Językowa

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut i prowadzone są na różnych poziomach opisanych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2.

Przygotowujemy do egzaminów Cambridge oraz matury. Prowadzimy również kursy dla osób planujących wyjazd za granicę.

Nasi uczniowie biorą udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach języka angielskiego. Najlepsze wyniki w nauce nagradzamy książkami, płytami cd oraz plakatami do nauki języka angielskiego.

Kładziemy nacisk na poprawną komunikację językową – wymowę, pisownię, czytanie i rozumienie języków obcych. Prowadzimy zajęcia na poziomach zaawansowania od A1 do B2, przy zastosowaniu efektywnych metod i nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Uczyć, czy trenować? Dlaczego tyle osób uczących się języka obcego od wielu lat w szkole i na zajęciach dodatkowych, nadal nie potrafi się skutecznie komunikować w tym języku? Rozwój technologii daje nam łatwy dostęp do oryginalnych filmów, żywego języka. Jednak każdy nabywa umiejętności na swój sposób. Większość ludzi to wzrokowcy, jednak osłuchanie z obcym językiem to klucz. Nauka gramatyki – dla jednych najlepsza jest analiza i analogia, dokładne studiowanie zasad, dla innych tylko i wyłącznie mechaniczne powtarzanie, czyli dużo słuchania i mówienia, również dużo czytania i pisania. Dzieci najlepiej uczyć przez zabawę, co tak naprawdę oznacza znowu słuchanie – powtarzanie i mówienie. Zajęcia muszą być atrakcyjne i angażować ucznia. Wykorzystujemy rozwiązania cyfrowe, jednak najważniejszy jest naszym zdaniem bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.

Certyfikaty, które możesz z nami osiągnąć.

A2 Key for Schools (KET)
Egzamin Cambridge A2 Key sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations ważny jest przez całe życie. Istnieją dwie wersje tego egzaminu: A2 Key oraz A2 Key for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin A2 Key. Test A2 Key for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej. Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin A2 Key lub A2 Key for Schools otrzymują taki sam certyfikat.

B1 Preliminary for Schools (PET)
Egzamin Cambridge B1 Preliminary sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci na ten egzamin powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Przygotowanie do B1 Preliminary wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego.

Istnieją dwie wersje egzaminu B1 Preliminary: B1 Preliminary oraz B1 Preliminary for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym przeznaczony jest egzamin B1 Preliminary. Test B1 Preliminary for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej.

Certyfikat B1 Preliminary, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

B2 First for Schools (FCE)
Egzamin B2 First jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

B1 First należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej, jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. B2 First jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.

B2 First spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego. Certyfikat B2 First jest ważny bezterminowo.