Szkoła Językowa

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut i prowadzone są na różnych poziomach opisanych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2.

Przygotowujemy do egzaminów Cambridge KET, PET i FCE oraz matury. Prowadzimy również kursy dla osób planujących wyjazd za granicę.

Nasi uczniowie biorą udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach języka angielskiego. Najlepsze wyniki w nauce nagradzamy książkami, płytami cd oraz plakatami do nauki języka angielskiego.

Kładziemy nacisk na poprawną komunikację językową – wymowę, pisownię, czytanie i rozumienie języków obcych. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, przy zastosowaniu efektywnych metod i nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Uczyć, czy trenować? Dlaczego tyle osób uczących się języka obcego od wielu lat w szkole i na zajęciach dodatkowych, nadal nie potrafi się skutecznie komunikować w tym języku? Rozwój technologii daje nam łatwy dostęp do oryginalnych filmów, żywego języka. Jednak każdy nabywa umiejętności na swój sposób. Większość ludzi to wzrokowcy, jednak osłuchanie z obcym językiem to klucz. Nauka gramatyki – dla jednych najlepsza jest analiza i analogia, dokładne studiowanie zasad, dla innych tylko i wyłącznie mechaniczne powtarzanie, czyli dużo słuchania i mówienia, również dużo czytania i pisania. Dzieci najlepiej uczyć przez zabawę, co tak naprawdę oznacza znowu słuchanie – powtarzanie i mówienie. Zajęcia muszą być atrakcyjne i angażować ucznia. Od kilku miesięcy z niektórymi uczniami pracujemy z platformą “English Attack!”, gdzie oglądając fragmenty filmów, reklam, wiadomości i piosenki, ćwiczy się język w nieuproszczonej, oryginalnej formie. To dopiero nasz początek, ocena efektów przyjdzie niedługo. Oczywiście, sama platforma jest tylko narzędziem. Co nauczyciel z tym zrobi, to inna sprawa. Platforma “English Attack” od kilku lat jest używana w wielu krajach na świecie, dla nas jest dodatkiem do programu nauczania. Najważniejszy jest naszym zdaniem bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.

Certyfikaty, które możesz z nami osiągnąć.

 

Key English Test (KET)
Egzamin Cambridge KET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations ważny jest przez całe życie. Istnieją dwie wersje egzaminu Key English Test: KET oraz KET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin KET. Test KET for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej. Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin KET lub KET for Schools otrzymują taki sam certyfikat KET.

Preliminary English Test (PET)
Egzamin Cambridge PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci na egzamin PET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Przygotowanie do PET wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego.

Istnieją dwie wersje egzaminu Preliminary English Test: PET oraz PET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym przeznaczony jest egzamin PET. Test PET for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej.

Dyplom PET, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

First Certificate in English (FCE)
Egzamin First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.

FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego. Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.